Bestyrelsesreferat

Nyt bestyrelsesreferat

Så er der nyt fra bestyrelsesmøderne.

Der har været holdt et almindeligt bestyrelsesmøde 5. marts på Silistria med fremmøde.

Desuden har der efterfølgende været afholdt 2 korte Skypemøder den 22. marts og den 20. april. Det har fungeret fint og medvirket til, at møderne har kunnet holdes indenfor et ret kort tidsrum.

Du kan se alle referaterne her: >>>Referater<<<