Betaling og konti

Klubben har to muligheder for indbetaling. Overførsel til bankkonto eller overførsel via MobilePay.
Husk i begge tilfælde at angive, hvad betalingen drejer sig om. Det vil være en stor hjælp ved bogføringen.

MobilePay

Konto MobilePay Formål
Generelt 54878 Hvad der ikke er dækket af nedenstående.
Kortsalg 93017 Salg af kort.
Kiosk 73048 Kiosksalg i bred forstand.
Kontingent + indmeldelse 93017 Kontingentindbetaling og nyindmeldelse.***
Løbskonto 86072 Indbetalinger til løbskontoen i O-service.***
Ungdomsafdelingen 35056 Fællesspisning, kalendersalg, Kr. Him. løb og andet.
Åbne o-løb+fællesspisning 67014 Betaling af åbent o-løb samt fællesspisning.
Folleren 46747 Betaling for kørsel med klubbens bus.
Løb 76425 Salg af åbne baner ved OK Pans løb.
NightTrail 87093 Betaling i forbindelse med NightTrail
Intro venteliste 705471 Betaling for intro kursus
 

Bankoplysninger

Klubkonto: 1551 0001098527 IBAN: DK1030000001098527 BIC/SWIFT: DABADKKK
  Generel konto til alle andre former for indbetalinger, herunder kontingent.***
Løbskonto: 1551 0001273213 IBAN: DK1630000001273213 BIC/SWIFT: DABADKKK
  Bruges til indbetaling til “løbskonto” på O-service – hvorfra stargebyr til konkurrencer m.m. trækkes.***
Arrangements- 1551 0016997889 IBAN: DK4830000016997889 BIC/SWIFT: DABADKKK
konto: Bruges af klubtilmeldere fra andre klubber – der betaler startgebyr til OK Pans løb.

***Oplys medlemsnummer for alle de medlemmer, der betales for. Du finder dit medlemsnummer ved at følge denne korte vejledning.