Betaling og konti

 

Klubben har 2 muligheder for indbetaling. Overførsel til bankkonto eller overførsel via MobilePay.

Husk i begge tilfælde at angive hvad betalingen drejer sig om. Det vil være en stor hjælp ved bogføringen.

MobilePay muligheder:

Konto MobilePay Formål
Generelt 54878 Hvad der ikke er dækket af nedenstående.
Kortsalg 93017 Salg af kort.
Kiosk 73048 Kiosksalg i bred forstand.
Kontingent og indmeldelse 93017 Kontingentindbetaling og nyindmeldelse. ***
Løbskonto 86072 Indbetalinger til løbskontoen i O-service.
Ungdomsafdelingen 35056 Fællesspisning, kalendersalg, Kr. Him. løb og andet.
Træning 67014 Betaling af træningsløb samt fællesspisning.
Folleren 46747 Betaling for kørsel med klubbens bus.
Løb 76425 Salg af åbne baner ved OK Pans løb.
NightTrail 87093 Betaling i forbindelse med NightTrail
Intro venteliste 705471 Betaling for intro kursus
*** Ved indbetaling af kontingenter bedes du oplyse medlemsnummer for alle de medlemmer der betales for.
Du finder dit medlemsnummer ved at følge denne korte vejledning.

 

Bankoplysninger:

Klubkonto: 1551 0001098527 IBAN: DK1030000001098527 BIC/SWIFT: DABADKKK
Generel konto til alle andre former for indbetalinger, herunder kontingent.
Løbskonto: 1551 0001273213 IBAN: DK1630000001273213 BIC/SWIFT: DABADKKK
Bruges til indbetaling til “løbskonto” på O-service – hvorfra stargebyr til konkurrencer m.m. trækkes.
Arrangements 1551 0016997889 IBAN: DK4830000016997889 BIC/SWIFT: DABADKKK
konto: Bruges af klubtilmeldere fra andre klubber – der betaler startgebyr til OK Pans løb.