Brug af Silistria

Brug af Silistria

Tingene er jo ikke helt som de plejer at være. Heller ikke for orienteringsløbere.

Aarhus kommune har rundsendt en instruktion i brugen af kommunale bygninger og faciliteter, hvoraf et lille uddrag vises herunder. OK Pan skal derfor indskærpe medlemmerne, at indtil andet meddeles, er det ikke tilladt at anvende eller opholde sig i Silistria. Man kan derfor ikke bruge huset til omklædning og bad. Heller ikke i forbindelse med individuel træning.

Hvis du mener, at du har brug for at komme i huset, bedes du orientere sekretæren på SMS til 29734718.

Aarhus kommune skriver bl.a.:

Brug af fritidshuse, spejderhytter, klubhuse og omklædningsrum:

– Alle øvrige kommunale faciliteter hvor nogle foreninger har adgang, som ex. klubhuse, spejderhytter, fritidshuse, omklædningsrum mv. er også lukket for brug fra dags dato og foreløbig frem til og med fredag den 27. marts 2020.
– Foreninger skal derfor afholde sig fra at bruge disse faciliteter til foreningsformål i ovenstående periode.
– Der hvor foreningerne selv har adgang til faciliteten via egen nøgle eller andet, vil det være tilladt, at repræsentanter fra foreningen i perioden kommer forbi for at foretage nødvendigt opsyn, afhentning eller levering af redskaber, udstyr el. lign.