Danmark lukker ned – det gør Pan også

Bestyrelsen har besluttet, at klubben følger statsministerens opfordring til, at bl.a. alle frivillige foreninger lukker ned de næste to uger. Det betyder at:

  • Al træning er aflyst fra 12/3 og to uger frem. Dette gælder både børne- og ungdomstræning, tirsdags- og torsdagstræning samt træningsløb.
  • Medlemmerne opfordres til ikke at benytte klubhuset i de næste to uger til individuel træning.

Afhængig af myndighedernes anbefalinger kan perioden forlænges ud over de to uger.

Uddrag af kommunens rundsendte anbefalinger:

Brug af fritidshuse, spejderhytter, klubhuse og omklædningsrum:
– Alle øvrige kommunale faciliteter hvor nogle foreninger har adgang, som ex. klubhuse, spejderhytter, fritidshuse, omklædningsrum mv. er også lukket for brug fra dags dato og foreløbig frem til og med fredag den 27. marts 2020.
– Foreninger skal derfor afholde sig fra at bruge disse faciliteter til foreningsformål i ovenstående periode.
– Der hvor foreningerne selv har adgang til faciliteten via egen nøgle eller andet, vil det være tilladt, at repræsentanter fra foreningen i perioden kommer forbi for at foretage nødvendigt opsyn, afhentning eller levering af redskaber, udstyr el. lign.