Generalforsamling, virtuel

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 08.04.2021
19:30 - 20:30

Kategori


Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Pan

torsdag den 8. april 2021 kl. 19.30-20.30.

Der er fortsat et forsamlingsforbud i kraft, og klubhuset Silistria er lukket. Bestyrelsen har derfor valgt at afholde generalforsamlingen virtuelt. Link til mødet er fremsendt til medlemmer via mail. Har du problemer med at komme på mødet, så ring til Jeanette Finderup på telefonnummer 26 35 19 86.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Link fremsendes

 4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8×24 timer før generalforsamlingens start.

 5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år.

 6. Valg af formand (i ulige år). Lone Secher modtager ikke genvalg. Thomas Hornbæk opstiller.

 7. Valg af kasserer (i lige år).

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. Jeanette Finderup er på valg, genopstiller.

 9. Valg af suppleanter. Eskil Schøning, modtager ikke genvalg. Thomas Hornbæk, opstiller som formandskandidat.

 10. Valg af revisor. Hans Vendelbjerg er på valg, genopstiller.

 11. Eventuelt. Uddeling af Pan-præstationen. Send gerne dit bud på en kandidat med en kort begrundelse til losa1116@gmail.com eller kell@soenniksen.dk senest d. 31/3.

Vel mødt.

Bestyrelsen.


Bestyrelsens og udvalgenes beretninger for 2020: link