Generalforsamlingen udsat på ubestemt tid

Som situationen er nu kan klubben ikke gennemføre generalforsamlingen på tirsdag den 24/3. Dels vil det være direkte uansvarligt og dels har myndighederne forbudt alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til foreløbig den 30. marts. Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen indtil videre. Vi kan ikke for øjeblikket sige noget om, hvornår den kan gennemføres, men vil indkalde påny, når situationen igen tillader det.
I mellemtiden vil bestyrelsen agere som “forretningsbestyrelse”, idet den udelukkende vil holde driften kørende og ikke tage nye initiativer, som der ikke allerede er budgetmæssig eller politisk dækning for.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i OK Pan.