Info til alle om træningsløb

NYT TRÆNINGSUDVALG OG VIGTIG INFO TIL ALLE OM TRÆNINGSLØB

Det er med stor glæde, at vi nu kan navngive medlemmerne i det nye træningsudvalg: Hans Christiansen, Ida Bobach og Annemette Sørensen. Desuden har Søren Kristensen budt ind på søgning af skovtilladelser.

Træningsudvalget sørger for at der året igennem er træningsløb, Silistrianært om vinteren og lidt mere rundt om byen i forårs- og efterårsmånederne. Desuden for klubmesterskabet.

Opgaverne er primært at lave en årsplan koordineret med DOF-kalenderen og de øvrige arrangementer klubben har eller deltager i.

Der skal søges skovtilladelser og løbene skal annonceres på hjemmesiden.

Desuden at udpege banelæggere + hjælpere.

Omkring det sidste vil jeg appellere til at alle som bliver bedt om at lave et træningsløb er positive og støtter op om det nye udvalg, så vi også fremover kan få en (næsten) ubrudt række af gode lørdagsløb.

Er der noget man ikke evner, er det bare at sige til eller se på hjemmesiden (”aktiviteter – vejledninger”), hvor der er masser af hjælp at hente.

Her ligger både en drejebog, SI-vejledning, Condesvejledning og skema til deltagerregistrering.

Også et lille pip.

Hvis en løber ikke kommer hjem fra skoven er det arrangørens / banelæggerens opgave, at overveje hvad årsagen kan være. Eventuelt at starte en eftersøgning, hvis løberen ikke kan kontaktes.

Hvis banelæggeren selv går i gang med postindsamling før alle er hjemme, må opgaven med at sikre at alle kommer helskindet hjem fra skoven videregives til en anden.

Det er således også vigtigt at ALLE SOM DELTAGER I TRÆNINGSLØB MELDER DERES HJEMKOMST, NÅR DE ER FÆRDIGE MED LØBET!

Hvis nogen planlægger en meget lang tur i skoven (så hjemkomst bliver langt efter kl. 13) aftales før man løber, at banelæggeren hverken venter eller registrerer hjemkomst (straks-afskrivning).

Ældre og/eller ikke-raske løbere (f.eks. med hjerte- eller lungesygdom) opfordres til selv at medbringe deres mobiltelefon i skoven. Jeg løber selv med SPIbelt, som f.eks. kan fås hos løberen. Bæltet mærkes ikke under løbet.

O-hilsner fra den afgående formand for træningsudvalget

Kent Lodberg