Klubbens orienteringskort

Orienteringskortene er fremstillet af orienteringsklubbens medlemmer på grundlag af Danmarks Højdemodel, orthofotos samt tekniske kort. Der er foretaget et omfattende rekognoscerings- og rentegningsarbejde på op til 50 timer pr. km2.

Dette arbejde udføres naturligvis primært til gavn og glæde for klubbens egne medlemmer i forbindelse med træning og konkurrence, men skoler, spejdere og andre foreninger samt private kan også have stor glæde af at anvende orienteringskortene til forskellige aktiviteter eller blot en anderledes spaseretur.

På nedenstående liste ses de kort som klubben sælger. Klubben har envidere fremstillet en del kort over private skove. Disse kort sælges ikke med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra ejeren.

Kortene revideres med jævne mellemrum og er således altid “up to date”. Ophavsretten til kortene indehaves af Orienteringsklubben Pan.
Kopiering af kortene må under ingen omstændigheder finde sted.

Kort for tre dicipliner

Kortene udarbejdes alt efter terræn og formål som alm. orienteringskort, sprintkort (skolenærkort) eller MTB-kort. Grundlæggende er symbolerne ens, men sprintkort har mange flere detaljer og dermed ekstra symboler. Det fremgår af listen med kortene, om det er et sprintkort eller MTB-kort.

Faste kontroller – find vej i DK

I Marselisborgskovene samt Risskov, Hasle Bakker (i samarbejde med Aarhus 1900 Orientering) og Gjern Plantage (I samarbejde med Dayz Resort) har klubben i alt 180 faste kontroller, markeret med bordeaux pæle. Hver post har en unik bogstavkode så der kan laves kontrol på om den rigtige post er fundet. Facitlisten kan rekvireres ved sekretæren (se nedenfor).

Klubben har udarbejdet i alt seks kort med de faste kontroller indtegnet. Tre af kortene dækker Marselisborgskovene (3×30 kontroller) og dertil kommer Risskov (30 kontroller), Hasle Bakker (30 kontroller) og Gjern Plantage (30 kontroller) .

Kortene er alle i A4-format, printet på vandfast papir. På hvert kort er 30 poster samt et antal startsteder markeret. På bagsiden af kortene findes GPS-koordinater på samtlige poster, samt ruteforslag i form af tabeller med udvalgte poster. Man kan selvfølgelig også sammensætte sin egen bane.

Projekterne med faste kontroller er et del af det landsdækkende projekt “Find vej i Danmark” . Her kan du også download foldere med smagsprøver på de fulde kort.

Kort med faste kontroller for download gratis

Kortene Risskov, Hasle Bakker og Gjern Plantage kan downloades gratis fra samme hjemmeside og printes ud for eget brug. Kortene kan envidere downloades til smartphones med applikationen “avenza PDF maps” som hentes gratis via din app store.

Her er kortene placeret