Klubmesterskab i jomfrueligt terræn

Regnen stod ned i stænger på vej ud af Aarhus, men ved stævnepladsen – en lade i en jomfruelig stump skov, Lyngdal, lidt nord for Sorring – var der ligefrem solskin – med mellemrum. Vinden var dog den samme, men det lagde man ikke mærke til inde i skoven. Som sagt var det jomfrueligt område. Der har aldrig været kort over det, og Kent Lodberg, som var både korttegner og banelægger, havde holdt kortet tæt ind til kroppen, så ingen havde fået det at se før start.

Med en målestok på 1:5000 og en ækvidistance på 5 m havde de fleste nok regnet ud, at det ville være noget kuperet. Det var det også! Skoven ligger som en skræntskov omkring et dødishul, som i dag er en flad mose. Vejvalgene var derfor i udpræget grad et spørgsmål om, hvorvidt  man skulle rundt om mosen (og æde nogle kurver) eller over mosen (og finde ud af, hvor man var på den anden side). Antallet af stier og veje var desuden begrænset. Så der var mange – også klubmestre – der kom til at bruge temmelig lang tid for de på papiret overkommelige banelængder.

Efter løbet var der disket op med både pølsehorn og varm kakao, og der var en præmieskammel til de nykårede klubmestre. Lidt atypisk kunne Kent efter løbet ikke komme af med den – næsten obligatoriske – flaske vin til skovejeren, Christian Als. Han var taget ud for at samle poster ind!