Kørsel med Folleren

 

Takster for kørsel med Folleren

gældende pr. 1. august 2018

 

Generel kørsel ______________________________________________ 4,00   kr. pr. km

Kørsel med ungdom og kørsel i forbindelse med træning _________ 2,50   kr. pr. km

Kørsel til styrketræning _____________________________________ 10,00   kr. pr. person

Kørsel til TC træning for løbere der ikke løber nationalt for Pan __ 50,00   kr. pr. person

 

Betaling skal foretage via MobilePay på nummer 46747