Kørsel med Folleren

Takster for kørsel med Folleren

Generel kørsel ______________________________________________ 4,00   kr. pr. km

Kørsel med ungdom og kørsel i forbindelse med træning _________ 2,50   kr. pr. km

Kørsel til styrketræning _____________________________________ 10,00   kr. pr. person

Kørsel til TC træning for løbere der ikke løber nationalt for Pan __ 50,00   kr. pr. person

 

Betaling skal foretages via MobilePay nr. 46747.

Du kan se, hvornår Folleren er optaget i denne kalender.