Betaling og konti

Klubben har to muligheder for indbetaling. Overførsel til bankkonto eller overførsel via MobilePay.
Husk i begge tilfælde at angive, hvad betalingen drejer sig om. Det vil være en stor hjælp ved bogføringen.

MobilePay

KontoMobilePayFormål
Generelt54878Hvad der ikke er dækket af nedenstående.
Kiosk73048Kiosksalg i bred forstand.
Løbskonto86072Indbetalinger til løbskontoen i O-service.***
Ungdomsafdelingen35056Fællesspisning, kalendersalg, Kr. Him. løb og andet.
Åbne o-løb+fællesspisning67014Betaling af åbent o-løb samt fællesspisning.
Folleren46747Betaling for kørsel med klubbens bus.
Løb76425Salg af åbne baner ved OK Pans løb.
NightTrail87093Betaling af startgebyr til NightTrail
Spring Trail93017Betaling af startgebyr til Spring Trail
 

Bankoplysninger

Klubkonto:1551 0001098527IBAN: DK1030000001098527BIC/SWIFT: DABADKKK
 Generel konto til alle andre former for indbetalinger, herunder kontingent.***
Løbskonto:1551 0001273213IBAN: DK1630000001273213BIC/SWIFT: DABADKKK
 Bruges til indbetaling til “løbskonto” på O-service – hvorfra stargebyr til konkurrencer m.m. trækkes.***
Arrangements-1551 0016997889IBAN: DK4830000016997889BIC/SWIFT: DABADKKK
konto:Bruges af klubtilmeldere fra andre klubber – der betaler startgebyr til OK Pans løb.

***Oplys medlemsnummer for alle de medlemmer, der betales for. Du finder dit medlemsnummer ved at følge denne korte vejledning.