Bredde

Pan består – udover den store og meget velfungerende ungdomsafdeling samt den store eliteafdeling med løbere i verdensklasse – også af en anden stor gruppe løbere i alle aldersklasser og i alle niveauer. Denne gruppe er vel det der i daglig tale kaldes for ”bredden”.

Selvom både ungdomsafdelingen og eliten er vigtige for klubben, er bredden nødvendig for den daglige drift af klubben både rent praktisk og økonomisk. Bredden har derfor en stor del af klubbens fokus i det daglige med vægt på en bred vifte af tilbud på alle niveauer, som kan tilpasses ens eget behov, lyst og tid.

Træningstilbud for bredden
Omdrejningspunktet for breddens træning er klubtræningen om tirsdagen, hvor der deltager et bredt udsnit af klubbens medlemmer…..også eliteløberne. Til tirdagstræningen er der altid en bane, der passer til ens niveau og dagsform….let (begynder), mellemsvær og svær.

Klubtræningen om torsdagen er for dem, der bare ikke fik nok om tirsdagen, og som ønsker noget mere fysisk træning. Træningen her er ikke decideret o-løbstræning men kan have et o-løbstema.

De åbne orienteringsløb er også for alle og vil ofte foregå i de skove, vi normalt ikke løber i til tirsdagstræningen. Løbere, som ikke er medlem af klubben er også meget velkomne mod en ganske lille betaling (30kr.). Her er tilbuddet det samme som til tirsdagstræningen med baner i forskellige sværhedsgrader og længder.

Hver tirsdag formiddag mødes klubbens ældste løbere. Man går/løber en tur og ellers består træningen af hyggeligt samvær i klubhuset.

Klubture og løb i resten af landet
Udover de mange træningstilbud afholder klubben også flere klubture, hvor alle kan deltage. Disse ture er meget udbytterige, da der her er tid til at fordybe sig i de forskellige vejvalg….evt. sammen med nogle af de mere erfarne. Det er også her man lærer sine klubkammerater lidt bedre at kende.

Et andet tilbud til medlemmerne er alle de løb, der hele året afholdes rundt omkring i hele landet. Disse løb er på samme måde som de åbne orienteringsløb opdelt i forskellige niveauer og længder og desuden efter aldersgruppe. Flere oplysninger om løbene kan indhentes på www.o-service.dk.