Kørsel

Ved kørsel i Pan-regi, dvs. på Pan-arrangerede ture eller transport i klubbens minibus, skal chaufføren være fyldt 21 år.

Kørsel i privatbiler:
2,00 kr. pr. km, herudover broafgift og/eller færgebilletter. Den samlede udgift deles af alle passagererne i fællesskab herunder også chaufføren.

Kørsel i OK Pans minibus, Folleren (9 pers):
Generel kørsel ______________________________________________5,00 kr. pr. km
Kørsel til styrketræning ______________________________________10,00 kr. pr. person
Kørsel til TC træning for løbere der ikke løber nationalt for Pan ___ 50,00 kr. pr. person

Betaling for kørsel med Folleren skal foretages via MobilePay nr. 46747.
Er du chauffør i Folleren, skal du notere dit navn, dato, antal kørte kilometer og formålet med kørslen i notesbogen i Folleren. Herefter afregner kasseren.

Du kan booke Folleren her.