Hvad er orienteringsløb?

Grundkoncept
Grundkonceptet i almindelig orientering er, at man på kortest mulig tid skal finde en række poster i en bestemt rækkefølge inden man løber i mål. En orienteringsbane kan enten løbes, traves eller gåes.

Udover længden varierer banerne på sværhed. Ny løbere får baner, hvor posterne er sat på stierne, mens de mere øvede løbere skal finde poster placeret væk fra stierne på en høj eller ved et knæk på en grøft eller andre genkendelige steder i skoven.
Man må kun benytte kort og kompas som hjælpemidler i sin jagt på posterne.

Til konkurrence dystes der i flere forskellige discipliner:
Almindeligt orienteringsløb og natløb, som oftest løbes i skoven eller sprint, som løbes efter detaljerede bykort.
Årligt arrangeres et utal af stævner i alle orienteringssportens afarter og for alle aldersklasser og niveauer.

Værd at vide som deltager” er en gennemgang af en masse af de praktiske ting, der findes omkring sporten og konkurrencerne. Der er gennemgang af løbstyper, hvilke klasser man kan melde sig til, hvordan en stævneplads er indrettet og mange andre ting. Dokumentet finder du her: link.

Orienteringskortet
Kortene som benyttes er specialtegnede kort, som illustrerer fremkommeligheden, så man får mulighed for, at vælge den mest hensigtsmæssige vej til målet.
Orienteringskortet kan være meget forvirrende at stifte bekendtskab med, da det adskiller sig fra de kort man er vant til med hensyn til såvel farver som symboler.
Man forstår dog ret hurtigt logikken i kortet, da farverne på kortet er valgt med omtanke:

  • Blå betyder vand. Det kan være søer, grøfter, åer, moser, huller med vand eller Aarhusbugten.
  • Hvid betyder helt åben skov. Man kunne synes at skov burde være grøn på kortet, men da det meste af et orienteringskort er åben skov, er hvid valgt som farve for at kortets andre farver ikke forsvinder i ene grønne farver.
  • Grøn betyder også skov. Men det er altså kun tættere skov, der er angivet med grøn. Jo mørkere grøn farve, jo tættere skov.
  • Sort betyder menneskeskabt som f.eks. stier, hegn og huse. Menneskeskabte dele på kortet er oftest gode at orientere efter, fordi de er tydelige i skoven. Sten er også sorte på kortet.
  • Gul betyder, at solen kan skinne på disse områder. Det kan være parker, enge, marker og græsplæner.
  • Brun betyder jord. Det er ting i skoven lavet af jord. Eksempelvis høje, huller og skrænter. De lange brune streger er højdekurver, som viser hældningen i skoven.

Signaturforklaringen indeholder alle de signaturer der bruges på et orienteringskort. De er i sagens natur nødvendige at kende. Du finder dem her: link.