Værd at vide i øvrigt

Træning til alle niveauer
Vi har niveauopdelt træning, så alle kan deltage uafhængig af niveau og alder. Trænerne tilpasser niveauet til den enkelte, så alle løbere opnår den rette balance mellem udfordring og tryghed. Hvis du ikke har løbet orienteringsløb før, kan du få en erfaren orienteringsløber med dig i skoven. Hvad der kræves af de enkelte niveauer, fremgår her: link

Snacks og fællesspisning
Til træningen om mandagen skiftes løberne til at tage snacks med, som vi nyder i klubhuset efter træning. Sidste mandag i hver måned er der fællesspisning. Ungdomsløbernes forældre skiftes til at stå for fællesspisning. Den som er ansvarlige for snacks/fællesspisning er samtidig duks og skal sørge for at klubhuset forlades rent og pænt.
Snack- og fællesspisningplan kan du finde i aktivitetskalenderen: link
Vejledning til snack-ansvarlige: link
Vejledning til fællesspisningsansvarlige: link

Alt slags vejr
Vi gennemfører træningen i al slags vejr, dog ikke i tordenvejr. Tag derfor gerne skiftetøj med og få et bad og en saunatur efter træning. Fra slut oktober til begyndelsen af marts løber vi med pandelamper.

Inddeling i gruppe 1, 2 og 3
Alle ungdoms- og juniorløbere vælger selv i samarbejde med deres forældre hvilken gruppe de ønsker at tilhøre og som bedst afspejler, løberens ambitionsniveau. Alle løbere bliver tildelt en kontakttræner. Gruppeinddelingen er til for at skabe de bedste betingelser for alle ambitionsniveauer. Du kan læse mere om gruppeinddelingen her: link

Tilskudsregler
Kontingentet dækker alle træninger i OK Pan, hvor der er træningstilbud de fleste uger i løbet af året.
Transport, mad og overnatning i forbindelse med træning og konkurrencer dækker løberne i udgangspunktet selv. Der tilstræbes at finde så billige løsninger som muligt, så udgifterne bliver holdt på et minimum.
Klubben giver tilskud til følgende:

 • Åbne løb i Danmark: 50 % i tilskud til ungdomsløbere, der løber nationalt for OK Pan
 • U0, U1, U2 og junior kurser: 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • U1, U2 og junior sommerlejre: 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • KUM: 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • Hyggeturen: 50 % i tilskud
 • Efterårsturen: 50 % i tilskud
 • Tiomila: 50 % i tilskud til gruppe 1 og 2 løbere
 • Øvrige ture vurderes ad hoc

Udtagelser, hvor klubben giver tilskud:

 • TC Aarhus: 50 % i tilskud til gruppe 1 og 2 løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • Udtagelse til juniorlandshold: 50 % i tilskud til gruppe 1 løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • Ekstra udtagelse til juniorlandsholdssamlinger og mesterskaber: 50 % i tilskud til gruppe 1 løbere, som løber nationalt for OK Pan
 • Udtagelse til EYOC i H/D 16: 50 % i tilskud

TC (Talent Center) træning
Det er ungdomsudvalget som, i samarbejde med trænerne, indstiller ungdoms- og juniorløbere til TC. Man kan blive indstillet til TC i det år man fylder 15 år, med træningsstart efter påske.
Forventninger til TC-løbere:

 • Minimum 75 % fremmøde til ungdomstræninger
 • Minimum 75 % fremmøde til TC-træninger
 • Deltagelse i åbne løb
 • I stand til at løbe svære baner alene
 • I stand til at løbe natløb alene
 • Gruppe 1 eller 2 løber

OK Pan tilbyder:

 • Gratis kørsel med Pan-folleren fra Institut for Idræt til de ugentlige TC-træninger. Hvis der er mere end 8 løbere fra OK Pan, bliver der lavet en kørselsordning blandt de forældre, som har ungdomsløbere med brug for fælles transport til TC.
 • Betaling af 50 % af deltagergebyret på 500 kroner pr. sæson (Ved træningsdeltagelse på under 50 % afholder løberen selv deltagergebyret)
 • TC-ture finansierer løberne selv.

Regler i forhold til udtagelse til stafethold
JFM stafet, målet er:

 • Træning forud for DM stafet
 • Flest mulige medaljer
 • H/D 20, H/D 16 og H/D 12 prioriteres over H/D 43
 • Flest mulige løbere afsted

Udtagelses på baggrund af resultater ved følgende iagttagelsesløb samt en stabil træningsindsats:

 • Nordjysk 2-dages
 • Påskeløb etape 1 og 2
 • Forårets divisionsløb
 • DM sprint

DM stafet, målet er:

 • Flest mulige medaljer
 • H/D 20, H/D 16 og H/D 12 prioriteres over H/D 43
 • Flest mulige løbere afsted

Udtagelse på baggrund af resultater ved følgende iagttagelsesløb, samt en stabil træningsindsats:

 • JFM stafet
 • JFM individuel
 • Efterårets divisionsløb
 • DM mellem

Øvrige stafetter fx tiomila, midgaardsorm mv.: målet er:

 • Flest mulige topplaceringer
 • Flest mulige løbere afsted

Udtagelse sker på baggrund af resultater ved aktuelle iagttagelses løb skitseret ovenfor, samt en stabil træningsindsats.