OK Pan elite

Hvad er PAN Elite?

  • At sætte ord på hvad PAN elite er ikke nemt. Det er en gruppe af orienteringsløber, som er den del af gruppen pga.; Det sociale, at udvikle sig som orienteringsløber og konkurrence. Det er forskelligt hvilke af disse elementer folk i gruppen vægter højest. Gruppen i PAN elite, er derfor også en broget flok med et stærkt sammenhold.
  • Hvert år deltager gruppen i de to store internationale stafetter 10mila(Sverige) og Jukola(Finland) – I disse stafetter har klubben stolte traditioner, med 2 sejre i Hhv. Jukola og 10mila på damesiden. Derudover er der årligt 4-5 weekendsamling i ind- og udland, som er en del af forberedelserne frem mod de internationale stafetter.
  • Ud over de orienteringsmæssige aktiviteter, så arrangerer gruppen NightTrail ( https://www.nighttrailaarhus.dk/) og Runway Nightrun( http://runwayrun.dk/) – her Bidrager alle gruppens medlemmer, i størst muligt omfang, til at få afviklet disse arrangementer, hvilket også er forventeligt.
  • Den daglige træning, består af deltagelse i klubtræningerne; tirsdag og torsdag kl. 18.00 med start fra Silistria. Herudover kan der være stafettræninger, i løbet af sæsonen, som bliver annonceret via mail eller på gruppens facebook-gruppe.

Vil du være en del af PAN Elite?

  • Ønsker du at blive en del af PAN Elite bedes du at kontakte Ebbe Nielsen (ebbe@loberen.dk) eller Niklas Hjort Ingwersen (niklashjortingwersen@gmail.com).

PAN Elite-team målsætning

  • At udvikle en elitekultur i Orienteringsklubben PAN Århus, så vi til stadighed kan markere os som en af Danmarks bedste klubber og også blande os internationalt.
  • At manifestere PAN’s position som centrum for elite- og talentudvikling i Danmark

Eliteudvalget

Formand: Ebbe Møller Nielsen
Tlf. +45 28 35 19 48
Mail ebbe@loberen.dk

Koordinator: Niklas Hjort Ingwersen
Tlf. + 45 61 30 15 01
Mail niklashjortingwersen@gmail.com

Menige medlemmer:

Anneke Hald Bjørgum
Christian Bobach
Stine Bagger Hagner